top

ANNONS

tullen

Tullen

Nervös när du närmar dig tullen?

Det behöver du inte vara om du följer gällande införsellagar. Här kan du skaffa dig en uppfattning om vad som gäller.

Handla i ett annat land
Handla alkohol på din resa

När du kommer hem från en resa utomlands får du ta med dig alkohol för privat bruk utan att betala några avgifter. Mängden avgiftsfri alkohol du får ta med dig beror på i vilket land du har köpt alkoholen, i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU.

Det finns regler du måste följa oavsett var du köpt alkoholen.

 • Du måste ha fyllt 20 år.
 • Alkoholen måste vara för ditt eller din familjs¹ privata bruk.
 • Du ska själv transportera (eller bära) alkoholen.


Från ett annat EU-land
Från ett land utanför EU
Hur mycket alkohol får jag ta med mig hem?

För ditt eller din familjs¹ privata bruk.

 • 10 liter spritdrycker

 • 90 liter vin (60 liter mousserande vin)

 • 20 liter starkvin

 • 110 liter öl

 • 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)

 • 4 liter vin

 • 16 liter starköl

Behöver jag betala någon avgift för alkoholen?

Nej.


Bara om du vill ta med dig mer än mängden alkohol ovan.Mängdgränserna gäller samtliga kategorier av alkohol ovan. Du får alltså ta med dig alkohol från flera eller alla tre kategorier, men de olika mängderna du tar med dig får inte överstiga gränsen för respektive kategori utan att betala avgifter. Du kan alltså till exempel ta med dig 2 liter starkvin, 4 liter vin och 16 liter starköl.Definitioner av de olika kategorierna av alkohol

Spritdryck = alkoholhalten överstiger 22 volymprocent (finns ingen övre gräns)

Starkvin = alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent

Vin = annat vin än starkvin, samt annan alkoholdryck (till exempel cider eller alkoläsk) som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent och som inte är starköl

Starköl = öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.


Ta med alkohol hem från ett annat EU-land

Om du har köpt alkohol i ett annat EU-land får du ta med dig den mängd alkohol som är för ditt eller din familjs¹ privata bruk.

I privat bruk ingår att du får bjuda på alkoholvarorna vid exempelvis ett bröllop eller en fest. Du kan även ge bort enstaka gåvor med alkohol under förutsättningen att du inte får någon form av betalning för dem.

När Tullverket gör sin bedömning om alkoholen är för ditt eller din familjs¹ privata bruk, utgår vi bland annat från följande mängder²:

 • 10 liter spritdrycker,
 • 90 liter vin (varav högst 60 liter mousserande vin),
 • 20 liter starkvin, och
 • 110 liter öl.

Om du har med dig mer alkohol än dessa mängder är det du som ska visa för tulltjänstemannen vid gränsen att mängden alkohol är rimlig för din eller din familjs privata bruk. Men mängden alkohol är inte ensam avgörande vid bedömning av om alkoholen verkligen är avsedd för ditt privata bruk. Tullverket gör en helhetsbedömning av omständigheterna.

Om en tulltjänsteman stoppar dig vid gränsen, och gör bedömningen att den alkohol du har med dig inte är för ditt privata bruk, uppstår misstanke om skattebrott eller smuggling.

 • Om misstanke om skattebrott uppstår kommer alkoholen att omhändertas och en skatteutredning göras (med stöd av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter). När alkoholen är omhändertagen är det du som ska kunna visa att den är för privat bruk.
 • Om misstanke om smuggling uppstår kommer alkoholen att beslagtas. Då är det Tullverket som ska styrka smugglingsbrott, annars kan åklagare lägga ned förundersökningen, eller domstol ogilla åtalet, och då hävs beslaget av varorna. I samband med hävandet av beslaget, kan alkoholen omhändertas av Tullverket för skatteutredning.

Observera att det är den enskilde tulltjänstemannen som gör bedömningen vid gränsen om det är rimligt att alkoholen är för privat bruk.

¹ Familj avser närmast anhörig som du bor i samma hushåll med (till exempel hustru eller man). Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

² Mängderna framgår av 8 a § tredje stycket lag (1994:1564) om alkoholskatt.

Ta med alkohol hem från ett land utanför EU

Om du har köpt alkohol i ett land utanför EU, eller från ett område utanför EU:s skatteområde, får du bara ta med dig en viss mängd (per person) utan att betala några avgifter. Mängden är:

 • 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
 • 4 liter vin
 • 16 liter starköl.

Om du är bosatt i Sverige måste du ha varit utomlands längre än 20 timmar, eller att inresan sker med kommersiellt flyg, för att du ska få ta med dig alkohol till Sverige utan att betala avgifter.

Om du vill ta med dig alkohol utöver den avgiftsfria mängden, måste du betala tull, moms och eventuellt andra skatter för den. Du ska också anmäla den alkoholen till Tullverket genom att välja röd fil när du passerar gränsen.

Läs mer på - anmäl dina varor till Tullverket »

För alkohol som du tar med dig från ett land utanför EU, utöver den avgiftsfria mängden, måste du betala tull, moms och svensk alkoholskatt. Avgifterna som gäller är:

 • spritdryck, tull 4 kr/liter, skatt 265 kr/liter
 • starkvin, tull 2 kr/liter, skatt 85 kr/liter
 • vin, tull 1 kr/liter, skatt 38 kr/liter
 • starköl, tull 3 kr/liter, skatt 21 kr/liter.
Områden utanför EU:s skatteområde

Om du kommer resande från ett område utanför EU:s skatteområde, till exempel Åland eller Kanarieöarna, kan du under vissa förutsättningar ta med dig alkohol utan att betala tull, moms och alkoholskatt. Om du har handlat alkoholen i en taxfreebutik på din resa får du tull- och skattefritt ta med dig samma mängd alkohol som om du kom resande från ett land utanför EU om:

 • du är bosatt i Sverige och utlandsvistelsen har varat längre än 20 timmar
 • inresan sker med kommersiellt flyg
 • du är bosatt i ett annat land än Sverige.

Tar du med dig alkohol utöver den avgiftsfria mängden eller om du inte uppfyller ett av ovan krav för skattefrihet (till exempel att du reser med färja och varit utomlands i färre än 20 timmar), ska du anmäla den till Tullverket samt betala alkoholskatt och moms. Du anmäler alkoholen till Tullverket genom att välja röd fil när du passerar gränsen.

Läs mer på - anmäl dina varor till Tullverket »

EU:s punktskatteområden - Skatteverket »

Ingår landet i EU?

Om du är osäker på om landet som du ska handla med ingår i EU eller inte kan du se en lista över alla EU-länder eller söka på ett specifikt land på EU:s webbplats.

Landsfakta (EU:s webbplats)

Frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar om att handla alkohol på resa.

OBS! VIKTIGT!

Eftersom regler och lagar ändras hela tiden så kan det vara bra att ni kontrollerar upp alla uppgifter på denna sida med tullverket, så inga olägenheter inträffar vid er hemresa:
tullverket.se »fb
twitter
epost

HEM

UPP

Kontakta reseledaren.nu: Kontakt
Om cookies på reseledaren.nu: Cookies
Om reseledaren.nu
Sajtkarta

© Copyright 1997 - 2024 www.reseledaren.nu
Alla rättigheter reserverade, med resevration för fel.


www.reseledaren.nu - världens hemsida!


HÄR BAKAS DET KAKOR.
Reseledaren.nu använder sig av cookies för en förbättrad upplevelse och personlig webbplats.
Fortsätter du använda sidan accepterar du detta.